zaloguj się  | koszyk pusty

::

Niezgodność towaru z umową.

Reklamacje.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient otrzymał towar.

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy złożyć pisemny wniosek reklamacyjny oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem (adres podany jest na każdej przesyłce pocztowej lub kurierskiej).

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 7 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

    1. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE KIEDY :

a) produkt został odesłany bez oryginalnego opakowania 

(saszetka, ozdobne pudełeczko, butelka – nie dotyczy pudełka lub koperty w których towar został wysłany)

b) produkt został odesłany w zniszczonym opakowaniu

c) reklamacja została zgłoszona po upływie 14 dni od dnia zakupu wliczając w to dni wolne od pracy i święta

d) jeśli po upływie 14 dni stwierdzi się nieprawidłowości z produktem, również prosimy o składanie reklamacji. Jeśli będą one zasadne, nawet i po upływie 14 dni będą rozpatrzone na korzyść klienta.

 

Facebook